Yritysten toiminnassa it-alan kehitys näkyy prosesseja tukevien ratkaisujen runsaudessa, käytettävyydessä ja räätälöityvyydessä. Uuden teknologian nopea kehittyminen on mahdollistanut alalla pärjäämisen myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Tietotekniikan sovellukset ovat vain reilussa vuosikymmenessä levittäytyneet välttämättömäksi osaksi ihmisten arkea ja voimme tavoittaa maailman melkein mistä ja milloin tahansa. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina, kuten 1980-luvulle sijoittuva, pc-tietokoneiden kehittelyvaiheista kertova Halt and Catch Fire -draamasarjakin näyttää. 

Tuohon aikaan ei osattu kuvitellakaan nykyisenlaisia mobiililaitteita tai langattoman verkon luomia mahdollisuuksia, ja yrittäjät muokkasivat omia toimintojaan tietotekniikan tarjonnan mukaisesti. Nykyään tilanne on toisinpäin: Data Group räätälöi tekniikkaa täyttämään nimenomaan yrittäjien tarpeita.

Synkkä taloustilanne on tehnyt kasvusta haastavaa

Data Group on tarjonnut it-palveluja yrityksille jo toistakymmentä vuotta, minkä aikana palvelutarjonta on laajentunut ja monipuolistunut huomattavasti. Ketju on kasvanut vuosi vuodelta jo pidemmän aikaa, vaikka samaan aikaan it-alan markkinat ovat laskeneet. Odotukset markkinatilanteen tulevista muutoksesta ovat hyvin maltilliset.

Vaikeat ajat kannustavat panostamaan laatuun. Yritykset valitsevat palvelunsa entistä tarkemmin, jolloin vain todella asiakaslähtöiset palveluntarjoajat menestyvät. Jatkossa erityisesti laadukkaiden palvelutuotteiden myynti nähdäänkin entistä tärkeämpänä osana Data Groupin toimintaa.

Avain ketjun kehitykseen, kasvuun ja menestykseen on yhteisöllisyys

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta henkilöstön usko tulevaisuuteen on yllättävänkin hyvä. Ketjun henkilöstömäärän jopa uskotaan nousevan 20–30 henkilöllä tulevan vuoden aikana. 

Yhdessä tekeminen ja yhteisön tuki on mahdollistanut sen, että Data Group pysynyt kilpailukykyisenä niin teknisesti kuin tuotteiden, saatavuuden, hinnoittelun ja näkyvyydenkin osalta. Jäsenliikkeet ovat yhdessä saavuttaneet enemmän kuin mihin yksikään liike olisi itsekseen pystynyt.

Vaikka taloustilanne on ollut haastava, Data Group pyrkii jatkossakin tarjoamaan yrityksille ajankohtaisimmat ja uusimmat ratkaisut, joita it-alan jatkuva kehitys tuo markkinoille.

Timo Vilenius 30.07.2015