Kansallinen tulorekisterimuutos (Katre) astuu voimaan 1.1.2019, mitä se tarkoittaa yritykselleni?

Palkkahallinnon viranomaisilmoitustapa muuttuu ja muutos koskee kaikkia yrityksiä, jotka maksavat palkkoja tai matkakustannusten korvauksia.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Tiedon tuottajat – esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot – ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä, eri viranomaisten suorittamassa valvonnassa sekä tilastoinnissa.

Mikä muuttuu?

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointimenettelyjä.

  • Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu, ja tiedon välityksen määrä sekä manuaaliset työvaiheet vähenevät. 
  • Palkkojen ja kustannusten korvausten ilmoitukset perustuvat yhteiseen tulolajikoodistoon. Kaikki verohallinnon, Kelan, Työttömyysvakuutusrahaston, Työeläkelaitosten ja ETK:n ilmoitukset lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta.
  • Katso-tunnisteet poistuvat ja tilalle tarvitaan uusi valtuutus.
  • Palkkatiedot ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksutapahtumasta ja tulorekisteri korvaa vuosi-ilmoitukset.
  • Viimeinen palkkojen vuosi-ilmoitus annetaan vuoden 2018 palkoista.

Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on vuosina 2020 - 2021 ryhtyä keräämään tulorekisteriin myös muita etuustuloja koskevia tietoja mahdollisimman kattavasti. Lopulta digitalisointi ja tulorekisterin täysimääräinen hyödyntäminen mahdollistavat sosiaaliturvajärjestelmän isommankin uudistamisen.

Vinkit Tulorekisteriuudistukseen (Katreen)

Palkkalajien kohdistaminen tulorekisterin tulolajikoodeihin ja henkilötietojen täydentäminen tulorekisteriin ilmoittamista varten ovat suuritöisimpiä, joten niiden tekeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian.

Tarvitsetko apua Tulorekisteriuudistuksen (Katre) kanssa? 

Mikäli nykyinen toimintamallisi ei tue sähköistä tulorekisteriin perustuvaa ilmoitustapaa, voimme kertoa teille olemassa olevista ratkaisuista ja tarvittaessa autamme päivityksissä tai tulorekisterin käyttöönotossa.

Ota yhteyttä

 

Lisätietoa

Verohallinto, tietoa Katre-hankkeesta

Verohallinto, tiedote tulorekisteriuudistuksesta

 

DG Aames, Data Group 26.11.2018