Maailma muuttuu ja pilvipalvelut yleistyvät vauhdilla.

Uudet ratkaisut voivat kuitenkin herättää myös epäluuloja: Voiko niihin luottaa?

Yrityksen IT-palveluja hankittaessa kannattaa ensin pohtia kriteerejä, mitä palveluilta edellytetään ja miten niitä halutaan käyttää. Olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • pitääkö palvelun toimia 24/7?
  • pitääkö palvelun olla käytettävissä kaikkialta?
  • miten toimitaan virhetilanteissa, mistä saadaan tarvittaessa apua ja kuinka nopeasti?
  • miten tietojen varmistus on järjestetty?
  • pääseekö ulkopuoliset käsiksi organisaation salaisiin tietoihin?
  • kauanko eri palvelut voivat olla poissa käytöstä ilman merkittäviä haittoja?

Kriteereitä arvioidessa huomataan, että niin pilvipalveluissa kuin omassa IT-ympäristössä on omat hyvät ja huonot puolensa. 

Pilvipalveluiden plussat ja miinukset:

+ palvelu aina käytettävissä

+ valvottu järjestelmä, tukihenkilöt tavoitettavissa

+ varmistus toimii ja sitä valvotaan

+ tarvittavat päivitykset järjestyy automaattisesti

+ palvelun sähkön saanti on varmistettu

+ pilvipalvelun verkkoyhteys on tuplattu

+ ei vaadi laiteinvestointia

+ helppo budjetoida IT-kustannuksia

+ helppo lisätä/poistaa käyttäjiä, lisenssikustannukset käytön mukaan

+ Data Group pilvipalveluiden data on Suomessa

 

- dataa organisaation ulkopuolella

- erikoistoivomuksia voi olla hankalampaa saada toteutettua

- jos verkko ei toimi, pilvipalvelu ei toimi

Riskit kannattaa tiedostaa

Jos esimerkiksi tietoverkko kaatuu, pilvipalveluihin ei pääse käsiksi. Näin tapahtuu Suomessa kuitenkin todella harvoin. Toisaalta voidaan miettiä oman IT-ympäristön ylläpitoa – onko sekään ihan aina käytettävissä? Omassa IT-ympäristössä vastaat itse riskeistä ja niiden hallinnasta.

Data Groupin tarjoamia pilvipalveluita pidetään jatkuvan valvonnan alla ja ne on varmistettu niin, että data ei varmasti häviä. Ne on myös suojattu markkinoiden parhaiden palomuurien ja muiden suojausten avulla, joihin ei yksittäisellä organisaatiolla ole järkevää sijoittaa. 

Jos ongelmia esiintyy, voidaan aina kääntyä yrityksen oman IT-henkilökunnan, Data Group  edustajan tai pilvipalvelun ylläpitäjän puoleen. Apua kyllä löytyy! 

Voiko pilvipalveluihin siis luottaa? Kyllä voi.

Data Group -ketjun jäsenliikkeet ja pilvipalveluiden ylläpito huolehtivat, että homma toimii aukoitta ja apua saa eri tilanteissa ripeästi ja asiantuntevasti.

Göran Sjöblom, Data Group Finland Oy:n hallituksen jäsen 25.02.2016